Khoá mùa đông 2015

Chủ đề: Kỹ năng lãnh đạo và Tinh thần doanh nghiệp xã hội

Thời gian: 16-25/1/2016

Địa điểm: Huế và Hội An


Khoá học tập trung vào các chủ đề (i) Năng lực lãnh đạo, (ii) Sáng tạo và (iii) Tinh thần doanh nghiệp xã hội.

Nội dung năng lực lãnh đạo bao gồm quản lý định hướng bản thân, định kiến cá nhân và định kiến xã hội, giải quyết mâu thuẫn thông qua phương pháp kịch tâm lý, và làm việc nhóm. Quá trình học hỏi được xây dựng thông qua các buổi thảo luận về năng lực lãnh đạo, gặp gỡ các chuyên gia, xem phim, đóng kịch và tham gia các trò chơi tập thể.

Bên cạnh đó, sinh viên trực tiếp trải nghiệm các hoạt động sáng tạo nghệ thuật, tham quan các sáng kiến của cộng đồng và gặp gỡ những nhà văn hoá và nhà hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo.

Với nội dung tinh thần doanh nghiệp xã hội, sinh viên tìm hiểu trường hợp thực tế của nhóm nông dân sản xuất rau hữu cơ phường Kim Long (TP Huế), phân tích thực trạng và đề ra các giải pháp cải thiện chuỗi cung ứng nông sản.

Giao lưu với anh Đỗ Hữu Chí
Một buổi học về kịch tâm lý
Buổi học về năng lực lãnh đạo với chị Hằng Mai

Tìm hiểu về lịch sử và văn hoá Huế với nhà nghiên cứu Phan Thuận An