XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC CÙNG CỘNG ĐỒNG CẨM THANH

Bản đồ chất lượng môi trường nước là một dự án cộng đồng và là sản phẩm đầu tiên cộng đồng xã Cẩm Thanh và nhóm Danang Riverwatch cùng thực hiện vì một nguồn nước sạch tại xã Cẩm Thanh – TP Hội An.

KHỞI ĐẦU VÌ NGUỒN NƯỚC SẠCH

Cẩm Thanh là một vùng đất sinh thái tươi đẹp với những con sông hiền hòa. Những con sông này không chỉ đem lại nguồn nước sạch phục vụ cho sinh hoạt dân cư mà còn là đời sống của muôn loài, là yếu tố tạo sinh kế quan trọng của những người dân nuôi trồng thủy sản hay canh tác nông nghiệp… Tuy nhiên, dưới sự phát triển kinh tế – xã hội, nguồn nước này đang dần bị biến đổi. Đó chính là lý do mà những thành viên tích cực đến từ cộng đồng Hội An và Đà Nẵng tề tựu lại cùng thực hiện một chương trình vì nước sạch tại Cẩm Thanh mang tên “Giám sát chất lượng môi trường nước dựa vào cộng đồng”. Bản đồ chất lượng môi trường nước là một trong những dự án thuộc chương trình.

 SỰ CHUNG TAY CỦA CỘNG ĐỒNG

Trải qua các hội thảo chuyên môn, các cuộc họp nội bộ, bà con Cẩm Thanh và Danang Riverwatch đã cùng nhau chia sẻ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến giám sát và bảo vệ môi trường nước. Định kì 2 lần mỗi tháng, mọi người sẽ cùng nhau tiến hành kiểm tra chất lượng môi trường nước tại 10 vị trí quan trắc trên toàn xã. Đây là các vị trí quan trắc mà tổ cộng đồng đã cùng thảo luận và phân giao khu vực kiểm tra.  

Dựa trên dữ liệu người dân thu thập được cùng kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm, Danang Riverwatch đã xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước ứng dụng công nghệ GIS. Khác với các biểu đồ khoa học, bản đồ chất lượng nước này là một công cụ truyền thông trực quan, sinh động giúp cho cộng đồng nhận diện các vùng nước sạch, các vùng nước có nguy cơ bị ô nhiễm. Từ đó, mọi người cùng chung tay bảo vệ và đưa ra kế hoạch hành động.

Bản đồ chất lượng môi trường nước cùng với cộng đồng tại Cẩm Thanh không chỉ là một bản đồ môi trường đơn thuần mà còn là bản đồ kết nối trái tim của những con người yêu thương nhau, yêu môi trường nước và cùng chung tay thành động vì môi trường xanh.

***

Chú thích: Danang RiverWatch là một mô hình cộng đồng kết hợp giữa năm đối tượng: Sinh viên, nhà nghiên cứu, chính quyền, người dân và các tổ chức cộng đồng nhằm chung tay giám sát, kiểm soát, BVMT nước tại khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng. Với lực lượng sinh viên chuyên ngành môi trường là thành phần trọng tâm đóng vai trò nhân tố lan tỏa, mô hình là phương thức đổi mới giáo dục đại học, “học thông qua làm”, giúp sinh viên áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn và đem lại lợi ích cho cộng đồng.