Khoá mùa hè 2016 (Hà Nội)

Chủ đề: Thanh niên với vườn đô thị

Thời gian: 10/7/2016 đến 30/7/2016

Địa điểm: Hà Nội


Khóa học tập trung vào các chủ đề (i) Tổng hạnh phúc quốc gia (GNH); (ii) Phát triển bền vững và (iii) Thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình vườn đô thị tại cộng đồng.

Chủ đề tổng hạnh phúc quốc gia và phát triển bền vững giúp sinh viên có cơ hội khám phá định hướng bản thân dưới góc nhìn phát triển bền vững, ý thức về tổng hạnh phúc quốc gia để phục vụ cuộc sống của mình và đóng góp cho xã hội. Sinh viên được trải nghiệm và thực hành các hoạt động cá nhân và nhóm, qua đó hướng tới xây dựng một lối sống bền vững hơn.

Với chủ đề vườn đô thị, sinh viên được phân tích và học hỏi từ những mô hình thực tế thông qua các buổi nói chuyện và tập huấn của những chuyên gia, những người làm vườn tại đô thị. Những kinh nghiệm này đã được sinh viên áp dụng thực hành thông qua các nhóm triển khai dự án làm vườn đô thị gồm: xây dựng các khu vườn trải nghiệm cho học sinh, kết hợp với cộng đồng xây dựng các vườn rau hữu cơ quy mô hộ gia đình…

Buổi khai giảng Đại học Không Giảng Đường Hà Nội
Sinh viên xây dựng vườn rau hữu cơ tại phường Ngọc Hà

Khu vườn Hạnh phúc Trường tiểu học Công nghệ Giáo dục