Khoá mùa hè 2016 (Hội An)

Chủ đề: Tổng hạnh phúc quốc dân (GNH) và tinh thần doanh nghiệp xã hội

Thời gian: 18/7-5/8/2016

Địa điểm: Hội An


Khoá học tập trung vào các chủ đề (i) Tổng hạnh phúc quốc dân/GNH, (ii) Tinh thần doanh nghiệp xã hội, (iii) Du lịch sinh thái, (iv) Thiết kế cùng cộng đồng và (v) Nông nghiệp bền vững.

Trong nội dung GNH, sinh viên tìm hiểu và trao đổi về GNH trong mối tương quan với cách tiếp cận tập trung vào phát triển kinh tế (GDP). Các thành viên cũng đi thăm các doanh nghiệp và tổ chức xã hội đang áp dụng cách tiếp cận GNH để tìm hiểu thực trạng và học hỏi những kinh nghiệm thực tế.

Về nội dung doanh nghiệp xã hội, sinh viên gặp gỡ những doanh nhân địa phương trong các lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, kiến trúc, nghề thủ công và du lịch. Sinh viên trực tiếp trải nghiệm công việc tại các doanh nghiệp và trao đổi với các doanh nhân xã hội về hành trình của họ.

Trong suốt khoá học, sinh viên làm việc theo các nhóm thiết kế, du lịch và nông nghiệp cùng các chuyên gia trong từng lĩnh vực. Các chuyên gia đã giúp sinh viên phân tích các trải nghiệm thực tế và thực hiện các dự án cụ thể như thiết kế công viên trong khu dân cư, phân tích chuỗi cung ứng nông nghiệp và phân tích các mô hình du lịch bền vững.

 

Ảnh 1: Sinh viên trong ngày kết thúc khoá học

Ảnh 2: Báo cáo cuối khoá học

Ảnh 3: Gặp gỡ doanh nhân xã hội

Ảnh 4: Thiết kế tại cộng đồng