Khóa mùa hè 2017

Chủ đề: Tổng hạnh phúc quốc dân (GNH) và du lịch bền vững

Thời gian: 16/7-5/8/2017

Địa điểm: Hội An


Khoá học tập trung vào các chủ đề (i) Thực tập tỉnh thức, (ii) Giáo dục cảm xúc, (iii) Tổng hạnh phúc quốc dân/GNH (iv) Du lịch bền vững và (v) Trải nghiệm và phân tích các mô hình du lịch bền vững.

Với nội dung thực tập tỉnh thức, sinh viên tìm hiểu các nền tảng khoa học của thực tập tỉnh thức và thực hành trong toàn bộ thời gian khoá học. Các hoạt động sinh hoạt hàng ngày đều được các bạn thực hiện trên tinh thần tỉnh thức như tập thể dục, dọn vệ sinh, chuẩn bị các bữa ăn và làm vườn.

Với nội dung giáo dục cảm xúc, sinh viên tìm hiểu các chủ đề nhận thức về bản thân, quản lý bản thân, nhận thức xã hội và quản lý mối quan hệ xã hội. Sinh viên thực tập các công cụ hỗ trợ quản lý cảm xúc như viết nhật ký cá nhân, làm mới mối quan hệ và hỗ trợ thông qua lắng nghe.

Nội dung GNH được lồng ghép với chủ đề du lịch bền vững. Thông qua cách tiếp cận và khung đánh giá GNH, sinh viên phân tích các mô hình du lịch cộng đồng khác nhau và đưa các khuyến nghị, giải pháp. Ngoài việc tìm hiểu GNH ở cấp độ quốc gia và tổ chức, các bạn cũng thảo luận về GNH dưới góc độ cuộc sống của mình. Những câu hỏi như làm thế nào để mỗi cá nhân có cuộc sống hạnh phúc, làm thế nào để kết nối với chính mình, với mọi người và với thiên nhiên được chia sẻ trong toàn bộ thời gian khoá học.

Ảnh 1: Lớp học đi thăm doanh nghiệp xã hội

Ảnh 2: Sinh viên tham gia làm nhà đất

Ảnh 3: Thực hành làm nghề thủ công

Ảnh 4: Thăm mô hình làng du lịch sinh thái