VƯỜN RAU LIỆU PHÁP (NHA TRANG)

Trong khuôn viên Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa có một không gian xanh mát mang tên “Vườn rau Liệu pháp”. Đây là thành quả đồng kiến tạo của các thành viên chương…