Giới thiệu

Đại học không giảng đường là một sáng kiến của Trung tâm Hành động vì Đô thị (Action for the City) được thực hiện với sự hỗ trợ của Irish Aid. Đại học không giảng đường hướng đến việc tạo dựng cộng đồng những người trẻ cùng hành động vì sự phát triển bền vững.

Đại học không giảng đường được thiết kế với triết lý “chuyển hoá bên trong để tạo thay đổi bên ngoài xã hội”. Ba trọng tâm của khoá học là: (i) kết nối với bản thân, (ii) kết nối với xã hội và (iii) kết nối với tự nhiên. Khoá học tập trung vào việc tạo ra một trải nghiệm trong đó mỗi người tìm về với chính mình, gặp gỡ những con người khiến mình phải đặt câu hỏi về giá trị sống, và trực tiếp tham gia làm những công việc nhỏ có ý nghĩa.

Sau khi tham gia Đại học không giảng đường, các bạn trẻ có cơ hội gặp gỡ cộng đồng những người bạn cùng theo đuổi giá trị.

Đội ngũ thực hiện

Đặng Hương Giang – Giám đốc Action for the City

Phạm Thị Yến Nhi – Cán bộ dự án Action for the City

Đặng Quang Minh – Cán bộ dự án Action for the City

Nguyễn Phương Nga – Cộng tác viên Action for the City

Nguyễn Đăng Hoàng Hải – Cộng tác viên Action for the City


Khoá mùa hè 2014

Chủ đề: Học làm dự án cộng đồng

Khoá mùa đông 2014

Chủ đề: Sân chơi cộng đồng

Khoá mùa hè 2015

Chủ đề: Nông nghiệp hữu cơ và vườn rau trong trường học

Khoá mùa đông 2015

Chủ đề: Kỹ năng lãnh đạo và tinh thần doanh nghiệp xã hội

Khoá mùa xuân 2016

Chủ đề: Lãnh đạo bản thân để tạo dựng hạnh phúc cho mình và cho xã hội

Khoá mùa hè 2016 (Hội An)

Chủ đề: Tổng hạnh phúc quốc dân (GNH) và tinh thần doanh nghiệp xã hội

Khoá mùa hè 2016 (Hà Nội)

Chủ đề: Thanh niên với vườn đô thị

Khoá mùa xuân 2017

Chủ đề: Chuyển hoá bản thân để tạo dựng hạnh phúc và lan toả yêu thương

Khoá mùa hè 2017

Chủ đề:Tổng hạnh phúc quốc dân (GNH) và du lịch bền vững