Khoá mùa hè 2016 (Hà Nội)

Chủ đề: Thanh niên với vườn đô thị Thời gian: 10/7/2016 đến 30/7/2016 Địa điểm: Hà Nội Khóa học tập trung vào các chủ đề (i) Tổng hạnh phúc quốc gia (GNH); (ii) Phát triển…

Khoá mùa hè 2016 (Hội An)

Chủ đề: Tổng hạnh phúc quốc dân (GNH) và tinh thần doanh nghiệp xã hội Thời gian: 18/7-5/8/2016 Địa điểm: Hội An Khoá học tập trung vào các chủ đề (i) Tổng hạnh phúc quốc…

Khoá mùa xuân 2016

Chủ đề: Lãnh đạo bản thân để tạo dựng hạnh phúc cho mình và cho xã hội Thời gian: Module 1 (29/4-3/5/2016); Module 2 (2-4/9/2016) Địa điểm: Huế Khoá học tập trung vào các chủ…

Khoá mùa đông 2015

Chủ đề: Kỹ năng lãnh đạo và Tinh thần doanh nghiệp xã hội Thời gian: 16-25/1/2016 Địa điểm: Huế và Hội An Khoá học tập trung vào các chủ đề (i) Năng lực lãnh đạo,…

Khoá mùa hè 2015

Chủ đề: Nông nghiệp hữu cơ và vườn rau trong trường học Thời gian: 6-31/7/2015 Địa điểm: Hội An Khoá học tập trung vào các chủ đề (i) Năng lực lãnh đạo, (ii) Phát triển cộng…

Khoá mùa đông 2014

Chủ đề: Sân chơi cộng đồng Thời gian: 18-27/1/2015 Địa điểm: Hội An Khoá học tập trung vào các chủ đề (i) Quản lý định hướng bản thân, (ii) Thiết kế và quản lý dự…

Khoá mùa hè 2014

Chủ đề: Học làm dự án cộng đồng Thời gian: 14/7-8/8/2014 Địa điểm: Hội An Khoá học đầu tiên của chương trình Đại học Không Giảng Đường tập trung vào các chủ đề (i) Quản…