VƯỜN THỰC NGHIỆM THƯỢNG THÀNH HUẾ

Vườn Thực nghiệm Thượng Thành là không gian làm vườn hữu cơ dành cho người trẻ và sinh viên đang sinh sống và làm việc tại TP Huế. Ý tưởng về một khu vườn thực…

VƯỜN RAU LIỆU PHÁP (NHA TRANG)

Trong khuôn viên Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa có một không gian xanh mát mang tên “Vườn rau Liệu pháp”. Đây là thành quả đồng kiến tạo của các thành viên chương…