CHÚNG TÔI CÓ HẸN VỚI BỐN MÙA

Nha Trang, 2/10/2017 Mùa hè 2017, một bước ngoặt lớn đến với Di khi được trải nghiệm chương trình Đại học Không Giảng Đường với chủ đề “Tổng hạnh phúc quốc gia và du lịch…