CHÚNG TÔI CÓ HẸN VỚI BỐN MÙA

Nha Trang, 2/10/2017 Mùa hè 2017, một bước ngoặt lớn đến với Di khi được trải nghiệm chương trình Đại học Không Giảng Đường với chủ đề “Tổng hạnh phúc quốc gia và du lịch…

Khóa mùa hè 2017

Chủ đề: Tổng hạnh phúc quốc dân (GNH) và du lịch bền vững Thời gian: 16/7-5/8/2017 Địa điểm: Hội An Khoá học tập trung vào các chủ đề (i) Thực tập tỉnh thức, (ii) Giáo…

Khoá mùa hè 2016 (Hà Nội)

Chủ đề: Thanh niên với vườn đô thị Thời gian: 10/7/2016 đến 30/7/2016 Địa điểm: Hà Nội Khóa học tập trung vào các chủ đề (i) Tổng hạnh phúc quốc gia (GNH); (ii) Phát triển…

Khoá mùa hè 2016 (Hội An)

Chủ đề: Tổng hạnh phúc quốc dân (GNH) và tinh thần doanh nghiệp xã hội Thời gian: 18/7-5/8/2016 Địa điểm: Hội An Khoá học tập trung vào các chủ đề (i) Tổng hạnh phúc quốc…

Khoá mùa hè 2015

Chủ đề: Nông nghiệp hữu cơ và vườn rau trong trường học Thời gian: 6-31/7/2015 Địa điểm: Hội An Khoá học tập trung vào các chủ đề (i) Năng lực lãnh đạo, (ii) Phát triển cộng…

Khoá mùa hè 2014

Chủ đề: Học làm dự án cộng đồng Thời gian: 14/7-8/8/2014 Địa điểm: Hội An Khoá học đầu tiên của chương trình Đại học Không Giảng Đường tập trung vào các chủ đề (i) Quản…